Verduurzamen

Optimaal verduurzamen

Wanneer je energiehuishouding op orde is, is het tijd om te verkennen hoe ver de ambitie op je ecologische footprint reikt. Hoe word ik co2 neutraal? Kan ik energie opwekken? En hoe financier ik dat?

Wil je starten met verduurzamen?

Maak snel een afspraak

Investeringsonderzoek

Onderzoeken investeringen middellange termijn opwek (inclusief financiering)

CO2 footprint

Positionering en uitdragen van de CO2 footprint, inclusief de certificering en interne draagkracht.

Kennisdeling

Van elkaar leren door kennisdeling versterkt de samenwerking en innovatie binnen jouw organisatie.

Wat willen we bereiken?

Helder | Intelligent | Toekomstgericht

Het meetbaar verlagen van de CO2 footprint voor de lange termijn.

Plan een vrijblijvend energieconsult

Met HIT Expert bieden we een maatwerk oplossing

  • 100% voldoen aan geldende wetgeving
  • Reductie van total cost of energy
  • Optimaal verduurzamen